Privātuma Politika

1. Vispārīgie noteikumi.

 

Mums rūp Jūsu privātums un Jūsu datu drošība.
Īstenojot Eiropas Parlamenta un Eiropadomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu
2016/679 par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu
brīvu apriti, ar kuru arī tiek atcelta Direktīva 95/46 / EK (Universālie dati)
Aizsardzības regula) mēs garantējam, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus ļoti
skaidri un taisnīgi.
Šajā privātuma politikā Jūs varat uzzināt vairāk par savām tiesībām kā arī uzzināt
citu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi.
Mēs nepārdosim un arī neizīrēsim/nenodosim tālāk Jūsu personas datus. Visi dati
tiks apkopoti, uzglabāti un apstrādāti saskaņā ar Eiropas Savienības Datu
aizsardzības regulu Nr. 2016/679, kā arī saskaņā ar citu tiesību aktu noteikumiem un
netiks nodoti trešajām personām, ja vien to nepieprasīs likumi vai arī, ja tas ir noteikti
nepieciešams mūsu pakalpojumu sniegšanai vai arī ja piekrītat, ka jūsu dati tiek
pārsūtīti.
Jūsu personas datu pārzinis ir UAB Uoga Uoga, uzņēmuma kods 302642608,
nodokļu maksātāja kods LT100006547014, reģistrācijas adrese Liepto g.5, Dargužių
k., Varėnos r. Kontakttālrunis +370 656 65 268, e-pasts: [email protected]

 

2. Kādi personas dati tiek ievākti un apstrādāti Uoga Uoga e-veikalā?

 

Mēs ievācam un apstrādājam tikai nepieciešamos un atbilstošos personas datus, kas
nepieciešami, lai sasniegtu mērķi, kuram tie tiek apstrādāti.
Personas dati, kurus mēs ievācam un apstrādājam, kad Jūs iepērkaties pie
mums:
Kad Jūs iepērkaties mūsu e-veikalā uogauoga.com, neveidojot individuālu kontu,
līgumu slēgšanas un izpildes nolūkā mēs ievācam šos personas datus:

 • vārds
 • uzvārds
 • telefona numurs
 • E-pasta adrese
 • piegādes adrese

Lai padarītu iepirkšanos mūsu e-veikalā uogauoga.com ērtāku un ātrāku, Jūs varat
izveidot savu personīgo kontu. Šajā gadījumā mēs ievācam un apstrādājam
sekojošus datus: 

 • vārds 
 • uzvārds
 • telefona numurs
 • E-pasta adrese
 • adrese
 • pirkumu vēsture
 • rīcības vēsture e-veikalā
 • IP adrese
 • maksājumu vēsture
 • Jūsu un mūsu komunikācijas vēsture, t.sk. elektronisko saziņa dati par trešajām pusēm, kas saņem preci/-es


Citi personas dati, kurus mēs ievācam un apstrādājam mūsu e-veikalā. 
Kad Jūs iepērkaties mūsu e-veikalā, Jūsu ērtībai mēs ievācam un apstrādājam arī
šos datus: 
Jūs varat norādīt personu, kurai vēlaties nosūtīt preci/-es, kuru/-as Jūs esat nopircis,
ja vien šī persona ir devusi Jums savu piekrišanu. Sniedzot mums informāciju par
pusēm, Jūs apstiprināt, ka Jums ir šādu personu piekrišana viņu personas datu
pārsūtīšanai un apstrādei. 

 

3. Kāds ir mērķis personas datu ievākšanai un apstrādei? 

 

Mēs apkopojam Jūsu personas datus tikai noteiktiem, skaidri definētiem un
likumīgiem mērķiem.

Lai noslēgtu un izpildītu līgumu, mēs izmantojam Jūsu personas datus:
Lai mēs varētu pārdot Jums Jūsu izvēlētos produktus mūsu e-veikalā uogauoga.com,
mums ir nepieciešams apstrādāt sekojošus personas datus:

 • vārds
 • uzvārds
 • Telefona numurs
 • E-pasta adrese
 • Piegādes adrese Jūsu iegādātajām precēm

 

Diemžēl gadījumā, ja Jūs nesniedzat mums šos datus, mēs nevaram pārdot Jums
preces, jo šie dati mums ir vajadzīgi, lai noslēgtu un izpildītu līgumu, kā arī, mums ir
pienākums apstrādāt personas datus, pamatojoties uz Lietuvas Republikas tiesību
aktiem, kas regulē norēķinus tiešsaistē un grāmatvedības pārvaldību.

Pakalpojumu uzlabošanas un darbības analīzes nolūkos mēs apstrādājam
Jūsu personas datus:
Mēs vēlamies, lai mūsu e-veikals uogauoga.com ir viegli un ērti izmantojams, tādēļ
mēs nemitīgi veicam dažādu mūsu aktivitāšu analīzi, kurā mēs analizējam šos
personas datus:

 • Pirkumu vēsture
 • Pārlūkošanas vēsture mūsu tiešsaistes veikalā
 • Maksājumu vēsture
 • Atsauksmes par veiktajiem pirkumiem
 • Aptauju laikā sniegtās atbildes
 • Jūsu un mūsu komunikācijas vēsture, t.sk. elektroniskā saziņa

Personas dati, kas tiek izmantoti Jūsu pieprasījumiem un jautājumiem:
Lai sniegtu Jums augstas kvalitātes pakalpojumus, mēs izmantojam personas datus,
kurus norādījāt, veidojot personīgo kontu un iepērkoties, lai apstrādātu Jūsu
jautājumus un pieprasījumus.

4. Vai personas dati tiek apkopoti un apstrādāti uz likumīga pamata?

Mēs apliecinām, ka mēs vācam un apstrādājam Jūsu personas datus tikai uz tiesiska
pamata, t.i., mēs vācam un apstrādājam Jūsu personas datus šādos gadījumos:

 • Kad Jūs reģistrējaties mūsu e-veikalā un izveidojat savu personīgo
  kontu, mēs apstrādājam Jūsu datus, lai sagatavotos Jūsu turpmākajiem
  pirkumiem
 • Pēc Jūsu piekrišanas apstrādāt Jūsu personas datus
 • Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem
 • Saskaņā ar valsts pilnvaroto iestāžu norādījumiem

5. Vai es varu nepiekrist manu personas datu apstrādei un joprojām izmantot
Uoga Uoga tiešsaistes veikalu?

Jūs vienmēr varat nepiekrist savu personas datu apstrādei, taču bez
nepieciešamajiem datiem nav iespējams noformēt pasūtījumu un pabeigt pirkumu, jo
mēs nevaram apstrādāt šādu pasūtījumu.
Kuras trešās personas saņems manus personas datus?
Mēs pārsūtām personas datus tikai tām uzticamajām trešajām pusēm, ar kurām mēs
esam noslēguši līgumu, un tikai tiktāl, cik tas nepieciešams pakalpojuma sniegšanai.
Lai spētu Jums nodrošināt pakalpojumu, mēs pārsūtām personas datus:

 • Kurjeru kompānijām un Lietuvas Pastam, kuri piegādā Jūsu pasūtītās
  preces uz Jūsu adresi.

Mēs sniedzam Jūsu personas datus arī:

 • Tiesībaizsardzības iestādēm saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību
  aktiem
 • Valsts iestādēm un tiesām, ja to prasa piemērojamie tiesību akti.

6. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati, kas tiek apstrādāti ar Jūsu piekrišanu, tiek glabāti un apstrādāti
līdz brīdim, kad atceļat piekrišanu; vai arī 5 gadus pēc reģistrēšanās mūsu e-veikalā,
ja šajā laikā neesat pieteicies savā personīgajā kontā.

7. Kādas ir manas personas datu tiesības?

Jums ir sekojošas personas datu tiesības:

1) Jūs varat pieprasīt, lai Uoga Uoga ļautu Jums piekļūt saviem personas
datiem, labot vai dzēst tos, vai lai ierobežotu šo datu apstrādi;
2) Tiesības nepiekrist datu apstrādei;
3) Tiesības saņemt Jūsu personas datus sistemātiskā, saprotamā un datorā
lasāmā formātā (tiesības uz datu pārsūtīšanu);
4) Tiesības atcelt Jūsu piekrišanu;
5) Tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts inspekcijā.

Jūs varat izmantot šīs tiesības, sazinoties ar Uoga Uoga pa e-pastu
[email protected] vai tālruni +370 656 65 268.